IP65-kapsling

IP65-kapsling

Vattentät IP65-kapsling som tål hårt klimat och tuff miljö.

GAROs IP65-kapsling är godkänd för upp till 125 A och avsedd för både utomhus-  och inomhusbruk. IP65-klassningen innebär ett starkt och tillförlitligt skydd, vilket gör enheten damm- och spolsäker (dock inte högtryck). Den används med fördel för belysning och lågspänningsfördelning inom industrier, verkstäder och olika typer av utomhusmiljöer som parker, dammar, solinstallationer, bevattningsanläggningar, poolområden och spa-anläggningar.

IP65-kapsling med garanterad GARO-kvalitet

IP65-kapsling med garanterad GARO-kvalitet

GAROs IP65-kapsling finns i nio storlekar, anpassade efter 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36 eller 54 moduler. Alla levereras med skruvplint för jord- och nollanslutning, och lämnar gott om utrymme för kablar. Med hjälp av en dubbelmontagemutter går det också att docka ihop flera centraler med bibehållen täthetsklassning.
 

Fördelar för användaren
• Kostnadseffektiv och enkel.
• Tillåter många tekniska funktioner.
• Snygg med flexibel design.
• Möjlighet att låsa med nyckel.
• Trygg, certifierad med garanterad GARO-kvalitet.