Reklamation

Reklamation

Reklamera, returnera och ALEM09

GARO produkter som omfattas av garanti skall reklameras enligt vissa regler. Denna sidan innehåller all information om du behöver reklamera eller returnera en GARO produkt

Produktfel
Garanti är normalt 2 år (avvikelser kan förekomma beroende på avtal och produkt) enligt leveransvillkoren ALEM 09 - § 37 - § 49.

Reklamationsärenden ska enligt branschens leveransvillkor hanteras ”handelsvägen”, det betyder att ni vänder er till den elgrossist eller där ni köpt produkten.

  • Ersättningsanspråk för arbete och resa ska godkännas innan arbete får påbörjas.
  • Fakturamärkning och referensuppgifter ska alltid erhållas.
  • Felaktig produkt ska returneras alternativt kunna visas upp på plats.
  • Programvaror omfattas inte av ALEM 09.

Reklamationsrapporten ALEM 09 ska fyllas i med relevant information.

Minimikrav
Ert ordernummer eller vårt S-nummer alternativt batchnummer (M-nummer) eller serienummer, felorsak och kontaktuppgifter ska alltid anges vid kontakt med GARO.

Om ni behöver en ersättningsprodukt snabbt, så framför ni önskemålet till grossist som beslutar om vad som ska göras ”här och nu”. De reglerar detta sedan med oss.

Har vår produkt orsakat skada på annan utrustning ska detta kunna styrkas och eventuell utrustning mot anmodan kunna uppvisas alternativt returneras till GARO.

Vi reserverar oss för debitering av de faktiska kostnaderna som är kopplade till handhavandefel.

Returhantering av produkter
Vid retur av produkter mailas retur@garo.se

Obligatorisk information:

  • produkt som önskas att returneras (E.nr. och antal)
  • ursprungsorder (grossist till GARO)
  • önskad åtgärd (ersättningsprodukt eller kredit)
  • önskad märkning

Returdokument erhålls via mail och ska bifogas med returleveransen.

Returavdrag om minst 20 % beroende på produktens status gäller för felbeställda produkter. (ska kunna lagerläggas direkt hos oss utan åtgärd). Tänk på att inte klistra några etiketter direkt på emballaget.

Kundanpassade produkter kan normalt inte returneras.

Transportskador
Transportskador ska anmälas direkt till transportören i samband med mottagandet av godset som kvitteras på fraktsedel. Mottaget ärendenummer som erhållits av transportfirman lämnas vidare enligt ”handelsvägen”.

Kontaktuppgifter teknisk support och garantiärenden

E-mobility - teknisk support
Telefon: +46 (0)370 51 16 80
Mail: support@garo.se

Retur och garantiärenden
Telefon: +46 (0)370 51 16 70
Mail: retur@garo.se

Vid frågor kring produkternas funktion och priser, välkommen att kontakta våra säljare.