Värme- & torkfläktar

Produktområdet värme- och torkfläktar från GARO är utvecklat med fokus på energieffektivitet, digital styrning och lång livslängd för professionellt bruk. Samtliga produkter styrs elektroniskt vilket underlättar korrekt inställning av temperatur samtidigt som ett jämnare klimat uppnås tack vare elektroniska termostater. Produkterna är utvecklade för att klara Nordiskt klimat på ex byggarbetsplatser, industrier och i offentliga miljöer.