KNX produkter

Enkelhet börjar inifrån, vi har valt att arbeta med KNX produkter som Ni använder i centralerna. En stabil grund börjar med bra produkter som är enkla att förstå, därför finner Ni också att databaserna är på svenska. Målet med produkterna är också att vi kan ännu ett steg till att bli en helhetsleverantör inom normapparater.