2023-09-08

GAROs nya produktions- och logistikanläggning officiellt invigd i Polen

Den nya produktions- och logistikanläggningen som GARO låtit bygga i Szczecin, Polen, är nu officiellt invigd vilket innebär att produktion är flyttad och uppstartad i den nya anläggningen.

GAROs nya produktions- och logistikanläggning officiellt invigd i Polen

Anläggningen, som byggts under 2022–2023, stod klar innan sommaren och verksamhetsflytten kunde ske under juli månad enligt plan. Nybyggnationen innebär en väsentligt utökad kapacitet för båda våra affärsområden, men främst inom GARO E-mobility. Parallellt har GARO inlett processen för avyttring av befintlig anläggning.

”Marknaden för elbilsladdning växer kraftigt i Europa och den globala omställningen till ett fossilfritt samhälle gynnar GARO. Det ökade antalet elbilar i Europa driver behovet av snabb utbyggd laddinfrastruktur genom produkter för elbilsladdning hemma, publikt och på arbetsplatser. Den nya produktions- och logistikanläggningen gör att GARO kan tillgodose den ökade efterfrågan och vara en aktör som leder utvecklingen framåt,” säger Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility.

”GARO har alltid haft en tydlig ambition om långsiktigt ansvarstagande. Investeringar och kontinuerlig utveckling inom teknik, miljö och säkerhet har över tid skapat konkurrenskraftiga verksamheter i både Sverige och Polen. Den nya produktions- och logistikanläggningen är ett viktigt steg i vår långsiktiga satsning,” säger Patrik Andersson, CEO GARO Group.