2024-05-14

GARO fortsätter sin internationella expansion och etablerar sig i Spanien

GARO etablerar försäljningsbolag i Spanien inom affärsområdet GARO E-mobility. Idag är GARO verksamma i sju länder i Europa. Senaste etableringen genomfördes under hösten 2023 i Tyskland. Etableringen är ett naturligt steg i GAROs tillväxtstrategi, där fokus på att utveckla GAROs verksamhet i Europa är av högsta prioritet.

GARO fortsätter sin internationella expansion och etablerar sig i Spanien

GARO etablerar försäljningsbolag i Spanien inom affärsområdet GARO E-mobility. Idag är GARO verksamma i sju länder i Europa. Senaste etableringen genomfördes under hösten 2023 i Tyskland. Etableringen är ett naturligt steg i GAROs tillväxtstrategi, där fokus på att utveckla GAROs verksamhet i Europa är av högsta prioritet.

Spanien är Europas fjärde största land till antalet personbilar med ca 27 miljoner bilar och en snabbt växande marknad för laddbara bilar. Under 2023 stod elbilar för 5,8 procent av de totala nybilsregistreringarna1 i landet, att jämföra med 2020 då andelen var 2,1 procent. Av den totala fordonsflottan utgjorde rena elbilar endast 0,6 procent 2023. Nya bilar som säljs inom EU ska från och med 2035 vara utsläppsfria, vilket innebär en betydande tillväxt kommande år.

”För att möta den snabbt växande elbilsflottan i Spanien och få till ett energieffektivt och bekvämt elbilsägande krävs det stora satsningar på laddinfrastrukturen och då främst inom destinationsladdning. Det finns politiska ambitioner att ställa om fordonsflottan till eldrift, vilket möjliggör en snabb utbyggnad av både publik och icke publik laddinfrastruktur i landet under kommande år, där GAROs sortiment av väldesignade elbilsladdare passar väl in på marknaden”, kommenterar Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility.

GARO har sedan tidigare exporterat laddstationer och laddboxar till Spanien och kommer nu att bearbeta den spanska marknaden via ett eget försäljningsbolag. Bolaget kommer ha sitt säte i Valencia-regionen. Carlos Paso Calleses är utsedd som Managing Director och har en gedigen bakgrund inom elprojektering och smarta systemlösningar. Leveranser beräknas starta under andra halvåret 2024.


För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Niklas Rönnäng , Business Area manager GARO E-mobility: +46 (0)70 698 09 05