2023-05-11

Delårsrapport januari- mars 2023

GARO presenterar delårsrapporten för januari- mars 2023.

Delårsrapport januari- mars 2023

Säljstart av GARO Entity med en förbättrad materialsituation i slutet av kvartalet.

JANUARI - MARS 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 370,3 MSEK (381,6).
  • Nettoomsättningen minskade med 3 procent (+31).
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,8 MSEK (66,8).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (17,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,7 MSEK (53,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,41 SEK (1,07).
     

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  •  Säljstart av GARO Entity, det nya produktprogrammet för destinationsladdning, med de första leveranserna av GARO Entity Pro till kunder i Sverige och Storbritannien.
  • GARO Electrification har koncentrerat sin verksamhet till nya lokaler i Hillerstorp, vilket skapar goda förutsättningar för både expansion och ökad effektivitet inom båda affärsområdena.


Läs hela delårsrapporten här.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50