2023-01-12

Årets höjdpunkter och trender

Ett händelserikt år har passerat och det har skett mycket spännande under det gångna året för såväl elbilsbranschen i allmänhet samt för GARO i synnerhet.

Årets höjdpunkter och trender

Vi tar med oss ett stort antal positiva händelser från 2022 in till 2023. Bland annat visar Mobility Swedens statistik att antalet nyregistrerade elbilar har ökat med 65 procent i jämförelse med föregående år. Det genomfördes en ny branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning genom tydligare priser och enklare betalning. Rekordpublik som besökte elbilsmässan i Göteborg och ett växande utbud och fler laddbara bilmodeller att välja mellan inom personbilsflottan.

Det är också tydligt att marknaden ställer högre krav på framtidens produkter och lösningar. Nytillverkade bilar blir allt smartare vilket ökar möjligheterna att utveckla ny funktionalitet på dessa. Mjukvaruutveckling inom E-mobility i syfte att tillföra intelligens till sitt erbjudande är ett exempel som blir en allt viktigare beståndsdel när det handlar om att skapa sig konkurrensfördelar på marknaden. Trenden är också tydlig i hur strömförsörjningen av och mellan olika enheter ska samverka i framtiden. Genom att bilarna används som batterilager för andra produkter i hemmet kan den lagrade energin nyttjas vid behov eller överföras tillbaka till elnätet. Aspekter som GARO tydligt tagit hänsyn till under utvecklingen av deras största satsning någonsin.

Under första helgen i december på eCarExpo i Göteborg presenterades nämligen den nya laddboxen GARO Entity för första gången i Sverige. Ett komplett erbjudande av laddboxar och tjänster för villor, bostadsrätter, kommersiella fastigheter och publika miljöer med ett stort fokus på säkerhet och trygghet.

Bolaget har dessutom i flera marknader investerat i nya lokaler och anläggningar. Bland annat en ny produktions- och logistikanläggning i Polen, nya lokaler i Storbritannien, samt en stor omlokalisering och ny anläggning i Sverige. Samtliga för att öka möjligheterna att expandera, effektivisera och utöka kapaciteten inom affärsområdet.

Nu laddar vi om för ett minst lika minnesvärt 2023!

Statistik hämtad från Mobility Sweden.