2022-06-15

GARO utökar verksamheten i Storbritannien för att möta den ökade efterfrågan

GARO fortsätter sin satsning och utökar verksamheten i Storbritannien för att möta den ökade efterfrågan på den brittiska marknaden, främst inom affärsområdet GARO E-mobility.

GARO utökar verksamheten i Storbritannien för att möta den ökade efterfrågan

Satsningen innebär att GARO flyttar till lokaler i det nya industri- och näringscentret Urban Express park. En strategiskt belägen plats med goda förbindelser till både stadskärnan och närliggande områden i Birmingham. Med närheten till Birmingham skapas en effektivare logistikantering på marknaden. 

"Antalet elbilar i Storbritannien ökade under 2021 med 73% och med nya lagkrav som kräver utbyggnation av laddinfrastrukturen förväntas efterfrågan på säker elbilsladdning fortsatt att stadigt öka. Med goda tillväxtmöjligheter inom båda våra affärsområden, GARO E-mobility och GARO Electrification satsar vi därför genom att hyra nya lokaler, strategiskt placerade med närheten till Birmigham City.” säger Patrik Andersson, CEO GARO Group. 

Paul Fox, Managing Director för GARO Electric Ltd är glad över vad den nya satsningen kommer att innebära för utvecklingen på den brittiska marknaden. "De nya lokalerna kommer att ge oss möjligheter till en betydande tillväxt inom organisationen och stärker vårt engagemang ytterligare. Den nya placeringen av kontors- och utbildningslokalerna skapar möjligheter att utvidga vårt kundfokus med framförallt fler utbildningar närmare kunden” kommenterar Paul. 

GARO Electric Ltd kommer flyttar in i de nya lokalerna under tredje kvartalet 2022.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44 

Paul Fox, Managing Director: +353 862 596 493