Varför ska du ladda i laddbox och inte i vägguttag?

Att ladda sin bil i ett vanligt vägguttag kan tyckas vara en enkel och bekväm lösning, men det finns en mängd olika skäl till att du ska ladda din el- eller hybridbil i en laddbox och inte i ett vägguttag. Vi berättar varför:

Säkerhet och trygghet 
Ett vägguttag är inte anpassat för den höga och ihållande belastning som det innebär att ladda sin bil. En laddbox är speciellt utformad för att hantera högre strömmar och högre spänningar än vad som är möjligt med ett vanligt vägguttag. Detta minskar risken för överhettning och kortslutning, vilket kan orsaka skador på fordonet och även innebära en säkerhetsrisk. Det kan också leda till att säkringar går och i värsta tänkbara fall kan laddning i ett vanligt vägguttag leda till överhettning och brandrisk. Ytterligare en central aspekt är att Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägguttag. 

Till skillnad från ett vägguttag är dessutom de flesta laddboxar förberedda för lastbalansering vilket gör att laddningseffekten anpassar sig efter den övriga elförbrukningen och huvudsäkringen riskerar inte att lösa ut.  

Snabbare laddning 
En laddbox kan leverera större effekter till fordonet, vilket innebär att laddningen går snabbare.  

Flexibelt och responsivt  
Det är alltid bilens ombordladdare som avgör hur mycket ström den vill ha och kan ta emot, detta innebär att laddboxen följer bilen laddningskurva på det sätt som bilens batteri vill ha det uppladdat.  

Kostnadseffektivt 
Med en laddbox kan du utnyttja lägre elpriser på natten genom att schemalägga laddningen under de billigare tiderna. Detta kan leda till betydande besparingar på din elförbrukning och därmed sänka driftskostnaderna för din el- eller hybridbil.

Känns det förvirrande att vi säger att du inte ska använda laddaren som ingår med bilen? Tänk såhär, nödladdaren som ofta följer med bilen då du köper den är att betrakta som en reparationssats för punktering. Något som ska användas i nödfall, fram tills det finns en möjlighet att byta bilens däck.