Vad är destinationsladdning?

När GARO 2008 startade satsningen inom E-mobility var redan då målsättningen att utveckla laddstationer och tillhörande tjänster till platser där människor bor, arbetar och lever sina liv. Destinationsladdning har med åren blivit en viktig del av laddinfrastrukturen och representerar den lättillgängliga laddning som integreras i el- och hybridbilsägarens vardagliga liv.

Laddning integrerad i vardagen

Laddning integrerad i vardagen

Vad destinationsladdning egentligen innebär framgår tydligt av namnet. Vi brukar säga att destinationsladdning helt enkelt är den laddning som inträffar när en el- eller hybridbil parkeras på en destination under minst 40–50 minuter. Till skillnad från när elbilsföraren laddar sin bil längs vägen sker destinationsladdningen medan fordonet är parkerat hemma eller under andra sysselsättningar, såsom arbete, shopping eller fritidsaktiviteter, vilket därmed tillåter el-och hybridbilsinnehavare att ladda bilen samtidigt som man gör något annat. Det minskar behovet av att söka aktivt efter laddstationer och integrerar laddningen smidigt i den dagliga rutinen.