Sponsring

Sponsring

Vad betyder sponsring för oss?

För oss är sponsring ett sätt att ta samhällsansvar och en möjlighet för oss att vara delaktiga i människors vardag. Därför är vi noga med vad vi väljer att sponsra. Vi vill att det vi sponsrar ska skapa nytta, ge glädje och gärna bidra till att utveckla orten där vi verkar. Vi vet att vi har en betydelsefull funktion som arbetsgivare och därför stöttar vi skolor och studentaktiviteter nära oss så att vi kan nå nya medarbetare som kan bli en del av vår framgångsresa. 

Sponsring av idrottsklubbar

Sponsring av idrottsklubbar

Vi sponsrar också idrottsklubbar och idrottsaktiviteter som finns i vår närhet, och vi måste erkänna att vårt hjärta klappar lite extra för barn- och ungdomsidrotten som vi gärna prioriterar framför idrott på elitnivå.

 

Ett samhällsansvar

Vi ser också världen omkring oss som en del av vårt samhällsansvar och vill medverka till att göra den bättre. Det kan handla om att bidra till ett mer hållbart sätt att leva eller om medicinsk forskning som kan medverka till att sjuka människor blir friska. Därför stöttar vi både nationella välgörenhetsorganisationer som genom sitt arbete verkar för att driva den medicinska forskningen framåt men också organisationer som exempelvis arbetar för att ge hopp och glädje för svårt sjuka barn.

Rosa Bandet

Rosa Bandet

Vi på GARO har en stark och positiv framtidstro som genomsyrar hela vår verksamhet. Med cirka 400 medarbetare runt om i olika delar av världen är ett av vårt viktigaste budskap att vi tillsammans är starka och att vi gemensamt kan göra skillnad. Varje år stöttar därför GARO Cancerfondens kampanj Rosa bandet, för att tillsammans med andra organisationer, företag och privatpersoner hjälpa till och bidra till cancerforskningen för en ljusare framtid. Oktober är därför en extra viktig månad- för oss och för många andra.

Rosa företagsvän
Sedan flera år tillbaka har GARO varit en Rosa företagsvän till förmån för Rosa bandet. Eftersom Cancerfonden är en ideell organisation är behovet av finansiellt stöd ständigt närvarande. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om hur cancer kan förebyggas, samla in pengar till forskning samt öka det övergripande engagemanget. Vår målsättning med vårt bidrag är i linje med Cancerfondens- att färre drabbas och fler överlever cancer.