Ordlista elbilsladdning

Ordlista elbilsladdning

Inom elbilsladdning pratar man ofta om begreppen 1-fas och 3-fasladdning. Skillnaden handlar i grund och botten om hur mycket el laddboxen kan leverera till bilen. En laddbox med 1-fasladdning levererar endast el genom en fas, medan 3-fasleddning levererar el genom 3 faser, vilket gör att laddningen av din bil går snabbare.

Det är alltid bilens omvandlare (se OBC) som avgör om den klarar av att laddas med 1-fas eller 3-fasladdning samt hur mycket effekt den kan ta emot, inte laddboxen.

AC-laddning står för Alternating Current, växelström. AC-laddning är en form av ström som byter riktning och styrka över tid och är den ström som bland annat flödar när du har en elapparat ansluten till ditt vägguttag, och är alltså den typ av ström som genereras till din laddbox när du laddar din bil i hemmet.

Ampere är måttenheten för elektrisk ström och hjälper oss att räkna ut hur mycket energi som flödar genom laddkabeln.

BEV är en förkortning för Battery Electric Vechicle. Benämningen som används för en ren elbil.

CCS är en förkortning av Combined Charging System och är en typ av laddkontakt. Den används vid snabbladdning på publika platser och är idag den Europeiska standarden av DC-laddning. Denna typ av laddkontakt är en kombination av både DC-laddning och AC-laddning tillsammans med Typ 2.

CHAdeMO är en snabbladdningsstandard utvecklad Japan och används primärt i bilar som tillverkas i Asien. Standarden medger 50kW i laddningseffekt. På de bilar som kan laddas med CHAdeMO sitter oftast uttaget bredvid ett Typ 1 eller Typ 2-uttag, under samma lucka. När CHAdeMo uttaget används övergår bilen till så kallad DC-laddning, vilket möjliggör snabbladdning.

DC står för Direct Current, likström. Till skillnad från AC-laddning så överförs likströmmen direkt till bilens batteri och behöver inte omvandlas i bilens ombordladdare (se OBC), vilket möjliggör att ladda bilen med högre effekter.

Till skillnad från ”vanlig” lastbalansering tar dynamisk lastbalansering hänsyn till prioriterad laddning. En vanlig lastbalansering tilldelar tillgänglig kapacitet enligt lika för alla principen, medan dynamisk lastbalansering kan lägga till prioritering av olika slag: det fordon som startar laddning först laddar först exempelvis.

EV står för Electric Vehicle. Precis som BEV (se BEV) är det den benämning som används för en ren elbil.

EVSE står för Electric Vehicle Supply Equipment och är ett system för att säkert styra laddningen av fordon. Det ser till att fordonet laddas med rätt effekt, samt att laddningen sker på ett säkert sätt.

Det representerar antalet ledare som används för att transportera el. För att förstå skillnaden mellan 1-fas och 3-fas, se 1-fasladdning vs 3-fasladdning. 

Fasbalansering innebär att elen från elcentralen fördelas ut jämnare vilket på så sätt gör laddningen mer balanserad. Om en laddbox har fasbalansering betyder det att när strömmen inte räcker till för tre faser kommer boxen automatiskt växla till 1-fas laddning, till den fas som har effekt över. 

HEV är en förkortning för Hybrid Electric Vehicle. Benämningen som används för en hybridbil som drivs av både el och fossilt bränsle.

När man pratar om elsäkerhet för att kunna ladda din el- eller laddhybrid med laddbox räcker inte jordfelsbrytaren som redan sitter installerad i elcentralen i din fastighet för att uppnå elsäkerhetskraven. Enligt elinstallationsreglerna krävs nämligen en jordfelsbrytare för varje inkopplingspunkt.

Det finns två olika typer av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare typ A detekterar AC fel, medan en jordfelsbrytare typ B detekterar både AC och DC fel.

Vid elbilsladdning kan man behöva jordfelsbrytare typ B, enligt nya elinstallationsreglerna, utgåva 3 av SS 436 40 00. Detta gäller för laddboxar som inte har inbyggd DC-felsdetektering som fångar upp läckströmmar till jord. Har du inbyggd DC-feldetektering får man använda jordfelsbrytare typ A.

Kilowatt (kW) är enheten som används för att mäta energi och är det mått som används för att bestämma laddningshastigheten när du laddar din elbil eller laddhybrid.

Kilowattimme (kWh) är enheten som används för att mäta energi per timme.

Se RFID.

Laddeffekt är den energi som överförs från laddboxen till bilens batteri under en viss tidsperiod och mäts i kilowatt (kW).

Lastbalanseringen ser till att laddningseffekten från din laddbox anpassas efter din övriga elförbrukning i fastigheten. Lastbalanseringen känner av när elanvändningen ökar och anpassar då belastningen och sänker eller stänger av laddningseffekten till bilen under tiden. När belastningen inne i huset avtar, ökar laddningseffekten igen utan att huvudsäkringen löser ut. Man kan enkelt säga att funktionen tilldelar tillgänglig kapacitet utan att huvudsäkringen överbelastas.

Om den uppmätta elförbrukningen skall användas som underlag för debitering krävs en så kallad MID-godkänd mätare. Att en mätare är godkänd enligt MID (Metering Instrument Directive) innebär att den uppfyller de kvalitetskrav som myndigheterna ställer på en energimätare.

OBC står för On Board Charger och är likriktaren som sitter inbyggd i bilen som omvandlar växelström (AC) till likström (DC) så att batteriet i bilen kan laddas. Detta sker när du exempelvis laddar bilen i hemmet eftersom strömmen som kommer från elnätet hemma är växelström. Laddar du bilen vid en publik plats däremot så används inte OBC eftersom likströmmen överförs direkt till bilens batteri och inte behöver omvandlas.

OCPP står för Open Charge Point Protocol och är ett applikationsprotokoll för kommunikationen mellan laddboxen och fordonet.

Om en laddbox är OCPP kompatibel innebär det att ägaren av laddstationen aldrig är låst till en enskild leverantör och har full frihet att välja den operatör som man föredrar mest.

Vi brukar jämföra det med att det ska fungera på samma sätt som när man väljer bredbandsleverantör till sitt hem. Med en OCPP kompatibel laddbox finns det alltid en möjlighet att byta operatör om man inte är nöjd eller vill byta av någon annan anledning.

PHEV är en förkortning för Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Benämningen som används för hybridbil som drivs av både el och fossilt bränsle.

En RFID-tagg, RFID bricka eller laddbricka används för att du ska kunna identifiera dig själv som användare mot en laddstation, starta din laddning samt hindra obehöriga användare att nyttja laddstationen.

Hur långt din elbil kommer på en laddning innan batteriet är tomt.

Schuko är elbranschens benämning för det vanliga vägguttaget som finns i Sverige.

Snabbladdning innebär högeffektsladdning. Vid snabbladdning används likström och energin överförs direkt till det uppladdningsbara fordonets batteri. 

På en elbil eller laddhybrid finns det två olika typer av uttag, Typ 1 och Typ 2. Det beror på att precis som med vanliga vägguttag har olika länder runt om i världen olika varianter.

Typ 1 uttag är en 1-faskontakt och finns ofta på äldre elbilar.

På en elbil eller laddhybrid finns det två olika typer av uttag, Typ 1 eller Typ 2. Det beror på att precis som med vanliga vägguttag har olika länder runt om i världen olika varianter.

Majoriteten av Europas laddningsbara bilar har Typ 2 uttag och det är idag den europeiska standarden.

Vehicle to X är en teknik som innebär att elbilens batteri kan användas som ett energilager. I praktiken betyder det att bilen kan agera som ett batterilager som vid behov kan skicka tillbaka energi till elnätet, uppvärmning av fastigheten eller varför inte till tvättmaskinen? 

X-et i benämningen kan nästan benämnas som ”anything” eller vad som helst. Man talar mycket om V2G, dvs Vehicle to Grid och då menar man att man kan använda bilens energilagring till att stödja det lokala elnätet vid effekttoppar eller allmän effektutjämning.

I exemplet ovan kan man närmast översätta X:et med ”home” eller hemmet. Du använder bilens energilagring till att driva hela, eller delar av, ditt hem från bilens batterilager. Detta blir särskilt intressant under dygnets dyra timmar om man har timprisavtal eller effekt-tariff.

Tekniken möjliggör helt enkelt att bilens batteri både kan lagra och flytta energi. På så sätt kan exempelvis din energi som du får från dina solceller på dagen lagras i ditt elbilsbatteri och sedan användas till att sätta i gång din diskmaskin senare under kvällen när solen har gått ner. 

Volt är måttenheten för elektrisk spänning. Det finns två olika typer, växelspänning som används i våra fastigheter och eluttag samt likspänning som används i våra bilar.

Måttenheten för elektrisk effekt.