Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Integritetspolicy

Inom GARO Group hanterar vi alltid dina personliga uppgifter i enlighet med de lagar, regler och förordningar som gäller för skydd av personuppgifter. Här får du information om hur vi samlar in dina personuppgifter och på vilket sätt vi hanterar dem, oavsett om du är en professionell installatör, slutanvändare av en produkt från GARO eller om du besöker/använder våra webbplattformar och/eller appar.

Allmänt.

Genom att besöka GAROs webbplattformar och/eller använda våra appar godkänner du villkoren i denna policy. För användning av erbjudna tjänster på dessa gäller särskilda villkor. Ansvariga för webbplattformar och appar är GARO AB med org.nr. 556051-7772. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@garo.se. För övriga kontaktuppgifter se vår webbsida garo.se.

Cookies.

Vad är en cookie och hur kan den förbättra din användarupplevelse? 
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du exempelvis besöker en webbsida. Det kan antingen vara en sessionscookie som försvinner när webbläsare stängs ner eller en lagringscookie som lagras under en längre tid. Cookies och liknande tekniker används när du interagerar med våra webbplatser. Vi kan exempelvis samla in information om vilken typ av enhet du använder för att komma åt våra tjänster, operativsystem, din IP-adress, vilken webbläsare du använder, om du interagerar med innehåll som finns på våra webbplatser och på vilket sätt. Det gör vi för att du som besöker våra webbsidor eller använder en av våra appar ska kunna använda enheterna exakt så optimalt som det är tänkt. Det kan exempelvis handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att göra det enklare för dig vid nästa besök.

Användandet av cookies gör också att vi kan anpassa och förbättra våra webbplatser och applikationer genom att titta på hur du och andra besökare använder dem. Bra att veta är att den information som samlas in genom cookies inte innehåller  personlig information utan enbart används för att fastställa besökares mönster när det gäller användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på webbplattformarna och applikationer sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Därför kan information om dig aldrig kopplas samman med din identitet. 

Webbplattformar och applikationer har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även så kallad tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på webbplattformarna och applikationer sluta att fungera korrekt. Den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke.

Dina personuppgifter. GARO AB med organisationsnummer 556051-7772. , Södergatan 26, 335 33 Gnosjö, Sverige, telefonnummer +46 (0) 370 33 28 00 och med e-postadress info@garo.se är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du anlitar en installatör som får tillgång till dina personuppgifter under exempelvis en installation är det denne som är ansvarig för att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Dessa personuppgifter hanterar vi.

Vi behandlar enbart de personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Det kan handla om att du exempelvis registrerar dig för någon av våra appar, kontaktar oss via ett formulär på vår webbplats eller skickar e-post till oss. Om du är installatör kommer vi även att registrera företaget du arbetar på samt organisationsnummer och annan kontaktinformation som gäller företaget. Om du som slutanvändare använder några av våra appar behandlar vi samtliga uppgifter som du väljer att dela med oss, som exempelvis var produkten finns eller annan information som du har lagt till i appen. Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.  Personuppgiftsansvarig är GARO AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@garo.se.


Personuppgifter som vi har samlat in från dig.
När våra webbplattformar och appar används kommer vi automatiskt att samla in information och data om hur användningen ser ut.   
 

Personuppgifter som vi får i andra hand.
Vid montage av installatör kommer hen att förse oss med information som kan betraktas som personuppgifter om dig som slutanvändare. Det kan exempelvis handla om ditt namn och din adress, när produkten är installerad och var den finns placerad.
                                                         

I vilket syfte hanterar vi dina personuppgifter?
När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter gör vi det i syfte att administrera och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, utveckla våra produkter och tjänster samt för att följa gällande lagar, regler och förordningar.
 

Tillgång till dina personuppgifter.
Det är först och främst GARO som har tillgång till dina personuppgifter. Till viss del delar vi även informationen med våra leverantörer, samarbetspartners och i marknadsföringssyfte även med reklambyråer så att du kan nås av för dig relevant information.  Gemensamt för samtliga är att de endast får tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot GARO, som att exempelvis erbjuda molntjänster.
 

Så skyddar vi dina personuppgifter.
Vi har, bland annat genom hög teknisk säkerhet, säkerställt att alla personuppgifter som hanteras av oss är skyddade. Ditt personliga lösenord är alltid krypterat och samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES.
 

Så länge behandlar vi dina personuppgifter.

Under den tid som du använder en app från GARO och har ett aktivt användarkonto hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter. Om du vill att vi raderar vissa delar av dessa uppgifter eller om du vill göra avgränsningar på ett redan givet samtycke kommer vi att stoppa hanteringen i enlighet med dina önskemål. Väljer du att avsluta ditt konto hos oss raderar vi alltid dina personuppgifter, om vi inte enligt lag är skyldiga att fortsatt lagra dessa.
 

Så kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter. 
Du bestämmer själv vilken information som du vill registrera och vem som ska ha tillgång till den genom dina inställningar i appen. Du kan alltid avgränsa ett redan givet samtycke till behandling av dina personuppgifter, men hantering som har skett innan du återkallar berörs ej. Den gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar och att rätta dina personuppgifter om något inte stämmer.  Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om övervakar företags hantering av personuppgifter.
 

Administration av ditt användarkonto.
Personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress och lösenord krävs för att vi ska kunna administrera ditt användarkonto och leverera den tjänst som avtalats till dig. Om vi inte får tillgång till dessa uppgifter kan vi inte skapa det användarkonto som är nödvändigt för att du ska kunna fjärrstyra produkten.

Om du är installatör kommer vi att hantera information om namnet på företaget du arbetar på, organisationsnummer och telefonnummer. På så sätt kan vi identifiera dig som installatör, administrera ditt användarkonto och ge slutanvändaren information om vem som installerade produkten. Om vi inte får tillgång till dessa uppgifter kan vi inte skapa det användarkonto som är nödvändigt för att du ska kunna installera produkten.
 

Om du personifierar din app.
Om du adderar valfria personuppgifter för att göra appen mer anpassad till dina behov behandlar vi även dessa uppgifter. Det gör vi endast i syfte att förbättra din upplevelse och för att vi ska kunna hålla vårt avtal till dig när det gäller din användning av appen.
 

Fjärrstyrning av produkten.
För att det ska vara möjligt att fjärrstyra produkten behöver vi behandla viss information och data, som exempelvis var produkten finns.  Om vi inte får tillgång till dessa uppgifter kommer du inte att kunna fjärrstyra produkten och vi ges inte heller rätt förutsättningar för att fullfölja avtalet om användning av appen.
 

Förbättrad användarupplevelse - gäller endast dig som är slutanvändare.
Vi kan analysera din användning av våra appar om du uttryckligen har gett ditt samtycke till det. Fördelarna kan vara att appen förhåller sig till de standardinställningar som du har valt och din tidigare användning. Andra fördelar för dig är att våra erbjudanden blir mer kundanpassade till just dig.
 

Våra supporttjänster - gäller endast dig som är slutanvändare.
För att vi ska kunna ge dig bästa service och support lagrar vi viss information om din produkt. Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande till dig när det gäller din användning av produkten och den support och service som du ska kunna förvänta dig av oss.

Immaterialrätt. 

Allt material på webbplattformarna och appar, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör GARO AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver GAROs skriftliga godkännande.  All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar. 

GARO AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på webbplattformar, appar eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Eventuella förändringar. Denna integritetspolicy kan komma att ändras över tid, om vi exempelvis genomför förändringar i våra tjänster och produkter som kräver det. Om vi gör större genomgripande förändringar i policyn som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig innan dessa genomförs.

Tillämplig lag. 

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Telefon: +46 (0)370 33 28 00

E-post: info@garo.se