Vad ska du som köpare av laddbox tänka på kring standarder, märkningar och certifieringar?

Det kan kännas som en djungel av olika krav och märkningar när det gäller laddboxar. Men det är precis som med vilken annan teknisk produkt som helst. Ju mer testad den är, desto säkrare är den för dig att använda. Nedan förklarar vi skillnaderna mellan lika märkningar och varför GARO Entity är marknadens säkraste laddbox.

Vilka olika standarder och certifikat finns det?

Inom Europa finns det olika nivåer av säkerhetskrav som produkter som säljs på marknaderna måste uppfylla.

Produkten ska:

  • ha en EU-försäkran
  • vara CE-märkt
  • vara märkt med typbeteckning eller modellbeteckning (identifiering av produkten)
  • vara märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)
  • vara märkt med tillverkarens namn och postadress
  • vara märkt med importörens namn och postadress (om tillverkaren inte finns inom EU/EES)
     

Utöver detta kan produkten även vara testad av en tredje part för att kvalitetssäkra att ovan är korrekt, vilket både GARO Entity Pro och GARO Entity Compact är. Tredjepartscertifieringen innebär att du som användare kan känna dig helt trygg med att laddboxen är säker och inte riskerar att skada dig, din fastighet eller din bil.

Tredjepartcertifiering

Tredjepartcertifiering

Läs certifikatet

GARO Entity är tredjepartscertifierad godkänd med unik säkerhetslösning

Både GARO Entity Pro och GARO Entity Compact har tredjepartstestats och certifierats (CB certifikat) enligt den internationella laddstandarden*, hos det väletablerade certifieringsbolaget TÜV SÜD i Tyskland. CB certifieringen bygger på av TUV SUD genomförda och godkända tester enligt relevanta produktstandarder. För en laddbox gäller i huvudsak produktstandarden EN 61851-1*.

Godkännandet inkluderar ett flertal underliggande standarder som var och en ställer höga krav på produkten. GARO Entity har via tredjepart genomgått tester i påfrestande klimatförhållanden under flera månader. Detta test säkerställer bland annat laddboxens livstid till minst 10 år. Det har även genomförts omfattande EMC-testning för att säkerställa att laddboxen inte stör eller påverkas av annan elektronisk utrustning. 

Utöver detta har GARO Entity säkerhetsfunktioner som är bättre än vad standarden kräver. Laddboxarna övervakar utgående spänning på Typ2 uttaget eller pluggen och om något visar sig vara fel, som ett bränt relä eller defekt på kretskortet så kommer den automatiska shunt trip-funktionen aktivera den inbyggda allpoliga brytningen för att skydda mot personskador men också ombordladdaren i bilen. Det är med andra ord en dubbel säkring om fel skulle uppstå. Den känner även av över/underspänning på nätet och ser till att bilen bara laddas när spänningen från nätet är korrekt. Därmed har GARO Entity en godkänd unik lösning gällande elsäkerheten i laddboxen. Slutanvändare, kunder och installatörer kan därför känna sig trygga med att produkterna håller det som de lovar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att tredjepartcertifieringen är ett kvitto på att vi har utvecklat en lösning som uppfyller laddstandarden. GARO Entity möjliggör också installation utan extern jordfelsbrytare. Varje ladduttag ska ha individuella skydd, för att inte ett fel vid ett uttag skall drabba andra uttag. Eftersom våra laddboxar har alla relevanta skydd integrerade, kan installation utföras med "seriekoppling" av laddare, d.v.s. låta flera laddare dela på samma matande kabel.

*Produktstandard för en laddbox är i huvudsak EN 61851-1 . Utöver denna kräves uppfyllnad av ytterligare ett antal standarder.  Några högst relevanta är IEC 62955 (Jordfelsskydd), IEC 61439-1 (Elutrustning) och ett flertal EMC standards. GARO Entity har också relevanta individuella skydd integrerade, som baseras på EN61008-1(RCD), EN60898-1 (MCB). Dessutom är produkten förberedd för kommunikation enligt ISO15118. Detta gör hela serien GARO Entity unik på marknaden.

Vilka produkter ska ingå när man installerar en laddbox?

Förutom själva laddboxen är det viktigt att tänka på hela installationen redan när man köper en laddbox. Installationen ska nämligen vara säker i sin helhet enligt elinstallationsreglerna.

Tryggt och kostnadseffektivt

Tryggt och kostnadseffektivt

I både GARO Entity PRO och GARO Entity Compact ingår alltid godkänd jordfelsbrytarfunktion och överspänningsskydd i laddboxen. Det innebär att du slipper kostnader för inköp av dessa produkter och att kostnaden för installationstiden minskar.

Om dessa funktioner inte skulle ingå skulle du som ägare bära ansvar för att de installeras av elinstallatör separat i elcentralen, alternativt i eget skåp vid sidan av, om plats inte finns i elcentralen (vanligt i hus som inte är nybyggda). Detta är ett krav för att installationen ska anses som säker.

GAROs produktchef förklarar:
”En tredjepartcertifiering är väsentlig ur flera perspektiv. Våra slutanvändare ska kunna sova gott om natten när bilen laddas och installatörerna kan känna sig trygga under och efter installationen. Genom hela utvecklingsprojektet av GARO Entity har vi haft ett kompromisslöst fokus på produktsäkerheten. Det har varit vår största prioritet för att erbjuda marknadens säkraste produkt, både idag och i morgon.

Certifieringen visar på att vi som bolag tar ansvar för de produkter vi erbjuder på marknaden. GARO Entity, som började levereras ut under det första kvartalet av 2023, bygger på en ny teknisk plattform och inkluderar flertalet skydd inbyggt i produkten. På så sätt tar vi ett större ansvar för säkerheten och hela installationen då detta vid många andra lösningar behöver köpas till av elektrikern och installeras separat i befintliga eller nya elcentraler eller mellan laddboxar vid seriekoppling i större installationer.”
säger Johan-Christer Svensson, Commercial Product Manager GARO E-mobility.

Fem års garanti

Laddboxarna GARO Entity är utvecklade för att hålla under en lång tid framöver. Ägare av el-eller laddhybridsägare ska alltid känna sig trygga och säkra med en laddbox från GARO. Därför får man alltid fem års garanti vid köp av en GARO Entity laddbox.

Läs mer