Skillnaden på AC-laddning och DC-laddning

Inom E-mobility finns två huvudsakliga metoder för elbilsladdning: växelströmsladdning (AC) och likströmsladdning (DC).

AC-laddning är den vanligaste formen av laddning för elbilar och är det som exempelvis används vid laddning i hemmet. Under AC-laddning omvandlas den växelström som levereras från elnätet till den likström som batteriet i bilen behöver. AC-laddning är vanligtvis långsammare än DC-laddning eftersom strömmen måste omvandlas, och hastigheten på laddningen beror på hur mycket ström som kan levereras av laddboxen och hur mycket ström som bilens batteri kan ta emot. De flesta elbilar kan laddas med AC vid en hastighet på upp till 22 kW, vilket kan ge en full laddning på 6–12 timmar beroende på bilens batteristorlek.  

DC-laddning är en snabbare form av laddning som ofta används vid publika platser från snabbladdare och levererar högre effekter. DC-laddning levererar likström direkt till bilens batteri, vilket innebär att den nödvändiga omvandlingsprocessen vid AC-laddning inte krävs. Detta gör att DC-laddning laddar bilbatteriet snabbare än AC-laddning. Vid en hastighet på 50 kW laddas bilen från 20–30% på ca 30–60 minuter beroende på bilens batteristorlek. Vid större effekt så som 150kW går det i stället på ca 20 minuter.  

Vilken typ av laddstation ni behöver installera beror helt på behovet ni har. På publika platser så som vid besöksparkeringar kan kombinationen av AC- och DC- laddning vara ett bra alternativ för att möta efterfrågan och besökarnas olika behov.