Tung fordonstrafik

Tung fordonstrafik

Tillsammans driver vi utvecklingen

För att en fossilfri framtid ska bli verklighet krävs det att både privatpersoner och företag ställer om. Logistik-och transportbranschen, entreprenadbolag och andra verksamheter där det krävs många arbetsfordon är en central aktör i övergången mot en elektrifierad fordonsflotta.

För tung trafik har GARO satsat stort på att skapa laddstationer med hög driftsäkerhet och som är kompatibla till operatörernas molntjänster och betalningssystem. Tillsammans med GAROs eget miljöanpassade kabelskåp för E-mobility levererar vi en komplett förkonfigurerad lösning som gör installationen både snabb och enkel oavsett vilken laddlösning du väljer.

Vi tar ansvar för en komplett helhetslösning

Vi tar ansvar för en komplett helhetslösning

Vi tar även ett kvalificerat helhetsansvar för den totala installationen, oavsett vilken typ av våra laddlösningar du väljer. Därför har vi utvecklat färdigmonterade kabelskåp anpassade för e-mobilitylösningar. Tillverkat av det mer miljövänligare materialet Magnelis® är det en perfekt helhetslösning för dig som vill investera i laddstationer för tung trafik.

Nordens ledande leverantör inom fordonsladdning

Nordens ledande leverantör inom fordonsladdning

Efter 80 år i branschen har GARO byggt upp en stabilitet och kompetens som gör oss till en tillförlitlig leverantör av alla typer av elbilsladdning. Med egen kvalificerad produktutveckling och hög teknisk kunskap inom mjukvara och elektronik tillverkar vi våra egna kvalitetsprodukter. Det betyder också att vi alltid ser till att vår framtida teknikutveckling kommer gå att implementera i dagens GARO-produkter. En elbilsladdare från GARO är därför ett framtidssäkert val med pålitlig och kunnig support på nära håll.

Vill du veta mer om laddbox och laddstolpe till er verksamhet?

{ "fields": [{"id":"bd68011f-7474-4463-b51d-874f287791e5","name":"fornamn","label":"Förnamn","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"99a4d245-1d9f-490e-b23a-10dab8caef7e","name":"efternamn","label":"Efternamn","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"286b8a03-5603-4e86-92ed-69b14fdb85e5","name":"telefonnummer","label":"Telefonnummer","hideLabel":false,"value":[],"type":"Tel","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"f8e18291-54aa-4b66-8ff2-1f1595342cbe","name":"epost","label":"E-post","hideLabel":false,"value":[],"type":"Email","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"3dcc6667-ae7b-4ccc-a4b5-d4a9deeb425d","name":"ort","label":"Ort","hideLabel":false,"value":[],"type":"Text","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"f082dc02-7369-4895-90d9-d8fa579799ff","name":"antalparkeringsplatser","label":"Antal parkeringsplatser","hideLabel":false,"placeholder":"Ex 12","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"2f7f54e6-bdd0-4081-88f2-51b11e4b96b8","name":"hurstorstromforsorjningfarparkeringsplatserna","label":"Hur stor strömförsörjning får parkeringsplatserna? ","hideLabel":false,"placeholder":"Ex 125 A","value":[],"type":"Text","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":50},{"id":"8fb7f75c-8266-439d-ae40-50ba78e121da","name":"meddelande","label":"Meddelande","hideLabel":false,"placeholder":"Exempelvis, önskar ni laddbox/laddstolpe med enkla eller dubbla uttag? Alternativt fast kabel? ","value":[],"type":"Textarea","required":true,"multiple":false,"options":[],"width":100},{"id":"da8d0534-8547-4586-9c43-85b7b63ad1d2","name":"bifogafil","label":"Bifoga fil","hideLabel":true,"placeholder":"Bifoga eventuell fil","value":[],"type":"File","required":false,"multiple":false,"options":[],"width":33},{"id":"5258ce81-d3ea-4765-bb09-699cc3477f60","name":"integritetspolicy","label":"Integritetspolicy","hideLabel":true,"help":"Jag har läst och godkänner integritetspolicyn","value":[],"type":"Terms","required":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Genom att kryssa i rutan godkänner du de allmänna villkoren för tjänsten.","value":"Ja"}],"width":100}], "terms": {"contentType":"application/pdf","filename":"GARO Certifikat 9001 _appendix sv.pdf","size":2616579,"url":"/storage/CA6E9C7F9D6908CCC5E931D93C9B236D890A1994C5E3890FAD28245AA7758EA2/51c28552133f45dc92cee10013e5c3c8/pdf/media/7a1a6d33a4654d70b5b543a0f80a526f/GARO%20Certifikat%209001%20_appendix%20sv.pdf"} }