2022-03-09

GARO utökar verksamheten i Sverige

GARO kommer under 2022 utöka verksamheten i Sverige genom att omlokalisera stora delar av verksamheten inom affärsområde GARO Electrification från tre anläggningar till en ny anläggning i Hillerstorp. Detta för att skapa effektivitet och tillväxt inom både GARO Electrification och GARO E-mobility.

GARO utökar verksamheten i Sverige

Anläggningen i Hillerstorp, som GARO kommer hyra, omfattar produktion, lager samt kontor och kommer tas i drift under höst/vinter 2022. Produktionsverksamheter inom affärsområde GARO Electrification i Värnamo och Gnosjö flyttas till den nya anläggningen och produktionsverksamheten för GARO E-mobility i Gnosjö utökas. Befintligt hyreskontrakt på fastigheten i Värnamo är uppsagt och en mindre industrifastighet i Gnosjö kommer att avyttras med ett bedömt marknadsvärde på ca 15MSEK.

”Att fortsätta utveckla verksamheten i Sverige och Småland är en del i vår tillväxtstrategi för att skapa en fortsatt expansion inom både affärsområde GARO Electrification och GARO E-mobility. Gnosjö är en naturlig hemvist för GARO och utökningen av verksamheten med ytterligare yta och arbetstillfällen inom kommunen är betydelsefullt då Gnosjöandan är en del av vårt arv”, säger Patrik Andersson, CEO GARO Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50