GARO Entity Pro i Karlastaden

Serneke Bostad efterfrågade en klimatsmart, trygg och framtidssäker laddbox till det nya kvarteret i Karlastaden. De nyinflyttade boende kan nu ladda sina el-och hybridbilar med GAROs nya laddbox GARO Entity Pro. 

På Lindholmen i Göteborg håller en helt ny stadsdel på att träda fram. Karlastaden, som kommer att bestå av åtta kvarter när det är färdigt med både butiker, hotell, kontor och 2000 bostäder, samt Nordens högsta byggnad Karlatornet. Under ett av kvarteren kommer boende och besökare med elbilar och laddhybrider kunna ladda sina bilar med laddboxar från GARO.

I mitten av april driftsattes 20st GARO Entity Pro för att tillgodose behovet av elbilsladdning. Som alltid när man arbetar med el och höga effekter är säkerheten av högsta prioritet för att laddningen ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

”Säkerhetsaspekten är extremt viktig när det gäller så många antal. Med GAROs nya laddbox GARO Entity Pro kan de boende ladda säkert och tryggt dygnet runt. I den här installationen har vi därför också levererat vår lastbalanseringsenhet GARO Entity Balance, vilket minimerar risken för driftstopp för de som bor här i Karlastaden”, förklarar Jakob von Bahr, Projekt Sales GARO E-mobility.

Tack vare det öppna gränssnittet i laddboxen GARO Entity Pro blir kunden aldrig låst till en enskild leverantör och har full frihet att välja den operatör som föredras. I projektet tillsammans med Serneke sköts driftsättning och service av operatören Voltiva, en god samarbetspartner till GARO.

”Vi på Voltiva tycker att de viktigaste egenskaperna i laddboxen är att den är säker för både kund och installatör, samt att den är framtidssäkrad för fastighetsägaren”, säger Rhebecca Borgvall, Säljare Voltiva.

För Serneke Bostad, initiativtagare och delägare i projektet Karlastaden så har både hållbarhet, trygghet och den framtidssäkra tekniken varit viktig vid valet av laddbox.

”I valet av laddbox har det varit viktigt för oss att den är klimatsmart och att den bidrar till en bättre miljö, samt vårt egna energibehov naturligtvis. Så både lastbalansering och fasbalansering har varit viktig i valet av laddbox för oss”, säger Birgitta Neugebauer, Affärsutvecklingschef Serneke Fastighetsstyrning