Falun har förberett sig för elbilsboomen

Dagens Falubor och kommande generationer kan glädjas åt en starkt utbyggd och framtidssäker laddinfrastruktur, som förenklar valet att köpa en eldriven bil. På en total yta av 70x70 km, där det bor 58 500 invånare har ingen idag längre än 25 km till närmaste snabbladdare.

 

Hur har laddutvecklingen i Falun sett ut?

– 2014 togs ett beslut att göra en ordentlig satsning på en modern och framtidssäker laddinfrastruktur i Falun. Upphandlingen vanns av GARO som sedan dess funnits nära till hands under hela utvecklingstiden. Det är avgörande med en stabil leverantör med starka resurser när man ger sig in i ny teknik som ska stå i publik miljö. GARO har varit till stor hjälp både innan, under och efter köpet. Den första etappen, som var klar 2015, ledde till att fler invånare vågade köpa elbil vilket har uppmuntrat oss att gå vidare.

Hur tar ni betalt för laddningen?

– För att vi ska kunna säkerställa hög service och tillgänglighet och utveckla vårt nät av laddstationer, behövs förstås intäkter. Vi har provat oss fram på en helt ny marknad och erbjudit gratis laddning sedan 2011, men förra året infördes avgift. Vi håller nu på att prova olika prismodeller för att komma fram till den mest rättvisa betalningen för de olika laddningseffekterna. Meningen är ju att man ska ta bort bilen när den är färdigladdad och lämna plats för nästa bil.

Hur många publika laddstationer behövs?

– Förutsättningen att få elbilslivet att fungera är först och främst att du kan ladda din bil vid hemmet över natten med en laddbox. De publika laddarna ska tillgodose dig som kör mycket, är på genomresa eller på besök. Det är en stor utmaning att dimensionera laddinfrastrukturen rätt inför framtiden. Samtidigt som elbilarna kommer öka i antal, har nya modeller allt längre räckvidd vilket gör att man inte behöver ladda lika ofta. Vi bevakar marknaden och förtätar vår infrastruktur när vi ser att behovet ökar, säger Daniel.

Vad tänker du först på när du hör GARO?

– Ett starkt svenskt varumärke som alltid finns till hands. Stabilt företag med stor kunskap och ett vidsynt nytänkande.

 

  • 22 GARO LS3 laddare utspridda på åtta platser.
  • 12 GARO LS4 laddare utspridda på fem platser.
  • 6 GARO snabbladdare, varav 5 med högsta effekten, på sex platser.
  • 1 GARO snabbladdare internt placerad på Falu Energi & Miljö för att tillgodose företagets fordon.

Utöver detta har Falun kommun installerat 125 stycken LS4 laddstationer vid kommunala arbetsplatser som skolor, äldreboenden, m m för att möta de anställdas laddningsbehov.