Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

Vår visselblåsarpolicy

Vi strävar efter att driva GARO koncernen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller GARO koncernen policys har vi inrättat ett Visselblåsarsystem.
Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.


Du kan lämna din anmälan via följande kanaler:
Hemsideadress: wb.2secure.se
där du måste ha företagskoden: ndo150 för att kunna logga in på visselblåsarsidan.
E-postadress: wb@2secure.se
Postadress: 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
Telefonnummer: 0771-77 99 77


Vår externa och oberoende aktör i Visselblåsar ärenden är tillgängliga vardagar mellan 08.00 – 16.30. De talar följande språk; Svenska samt Engelska. Personuppgiftger hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ladda ned Pdf