Uppförandekod

Uppförandekod

Uppförandekod

Vår uppförandekod säkerställer att vi tillsammans i koncernen arbetar för en hållbar och ansvarsfull utveckling. Den innehåller grundläggande principer där våra värderingar utgör en stabil viljeriktning för hur vi ska agera och uppföra oss i relationerna med kunder, leverantörer, medarbetare myndigheter och andra samarbetspartners. 

Läs vår uppförandekod här >>