2023-06-10

GAROs vd deltar på nationellt klimatmöte

Tillsammans för en fossilfri framtid.

GAROs vd deltar på nationellt klimatmöte

Att en ny, samlad målinriktad handlingsplan mellan politiken, näringslivet och samhället i stort krävs för att nå hela vägen till nettonollutsläpp är ingen nyhet. GARO har tidigare påvisat betydelsen av att vi tillsammans behöver vidta gemensamma åtgärder och investeringar för att en klimatsmart och fossilfri framtid ska bli verklighet. Det måste finnas rätt förutsättningar för näringslivet så att investeringarna i fossilfri energi och gröna innovationer ska öka. För att det ska vara möjligt måste politiken ge rätt förutsättningar för hushåll och företag att ställa om. 

GAROs vd och koncernchef Patrik Andersson kommer den 16 juni återigen delta på ett nationellt klimatmöte som regeringen bjudit in till. Ett forum som vid flertalet tillfällen under våren sammankallats med utvalda representanter från näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin för att samla kompetens och diskutera utmaningar och möjligheter. 

Regeringen tar i år också fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska uppnås. Det nationella klimatmötet är en viktig del i förankringen av det arbetet. 

”Att GARO bjudits in till att delta på dessa sammankomster är något vi är stolta över. Att vi får göra vår röst hörd i hur vi ser på framtiden för att förverkliga visionen och vara med och påverka mot en eldriven, energieffektiv och därmed fossilfri framtid. Ensam är ingen stark. Här krävs alla parter, vi som branschaktör har valt riktning och är redo att ta vårt ansvar för fossilfri framtid” säger Patrik Andersson, vd och koncernchef på GARO.