2023-10-24

GARO utser Lars Frieg till vd i Tyskland

GARO har som ett led i sin tysklandsetablering utsett Lars Frieg till vd för GARO E-mobility GmbH.

GARO utser Lars Frieg till vd i Tyskland

Tyskland är inte bara Europas ledande biltillverkare utan även det land i Europa med flest antal elbilar, över 1 miljon, vilket således kräver en kraftigt ökad utbyggningstakt av laddstationer för att kunna tillgodose behovet av publik elbilsladdning. 

Lars Frieg började sin karriär inom elbilsbranschen på Innogy (numera E.ON) 2017 som ansvarig för International Partnerships och senare även ansvarig över hela bolagets International Key Accounts. Lars kommer närmast från företaget Elli, en del i Volkswagenkoncernen, som är en leverantör av energi- och laddinfrastrukturlösningar där han byggde upp säljorganisationen för B2B och affärsenheten Ecosystem som Senior Vice President.  

”Med sin långa internationella erfarenhet inom elbilsladdning, från såväl energibolag som bilindustrin, och hans gedigna kunskap inom säljorganisationer genom olika ledande befattningar välkomnar vi Lars till GARO och ser fram emot vidareetableringen på den tyska marknaden”, säger Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility. 

”GARO är ett spännande bolag som med deras innovativa produkter och utveckling internationellt tydligt visar att de är en aktör att räkna med. Elektrifieringen har tagit fart på riktigt och det är en spännande tid att få vara med i satsningen framåt genom att driva och utveckla GARO på den tyska marknaden. Jag ser redan fram emot att möta kunder, samarbetspartners och andra intressenter för att tillsammans påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta”, säger Lars Frieg. 

Idag säljer GARO till tyska marknaden via export. Rekrytering av säljorganisation pågår och förväntas vara uppsatt den 1 januari 2024. Lars tillträde sin tjänst 16 oktober 2023.