2023-07-12

GARO tecknar ramavtal med E.ON Drive Infrastructure

GARO har tecknat ett ramavtal med E.ON Drive Infrastructure (EDRI) avseende produkter för publik elbilsladdning i Europa. Det tidigare samarbetet med E.ON förstärks och utvidgas härmed ytterligare för utbyggnationen av laddinfrastrukturen i Europa med fokus på hållbara produkter och lösningar. Avtalet tillsammans med EDRI sträcker sig fram till år 2027 med möjlighet till förlängning.

GARO tecknar ramavtal med E.ON Drive Infrastructure

EDRI är en laddoperatör som kombinerar sin långa erfarenhet av utveckling av elnät med byggnation och drift av offentlig laddinfrastruktur för elbilar och kommersiella fordon. Idag driver EDRI fler än 3 700 offentliga laddplatser i Europa och arbetar kontinuerligt med att expandera laddinfrastrukturen. Dessutom tillhandahåller E.ON 10 000 laddplatser inom privat- och affärssektorn.

”Utbyggnationen av infrastrukturnätet i Europa är i ett tidigt skede för laddning av elbilar. För att nå de globala klimatmålen behöver vi vara flera aktörer som gemensamt samverkar och bidrar till att minska koldioxidutsläppen avsevärt. Vi är därför glada att EDRI har valt att förstärka samarbetet med GARO. Tillsammans kommer vi göra skillnad,” säger Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility.

100 % av elen som levereras till EDRIs laddstationer är certifierad fossilfri och förnybar el och bolaget har ett tydligt hållbarhetsfokus i sin vision. EDRI äger själva sina laddstationer, samt sköter den dagliga driften. GAROs produkter har, utöver befintliga tester även genomgått kvalitetstester i E.ONs egna testlab. Detta för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet och därmed en lång livslängd på långt användande på stationerna runt om i Europa samt att support och eftermarknad vid eventuella händelser har väletablerade processer och flöden.

”Vi på E.ON Drive Infrastructure tar ett tydligt ansvar för att leverera hållbar publik elbilsladdning till våra kunder, dygnet runt. Därför väljer vi noggrant ut de premiumtillverkare som vi samarbetar med. Samarbetet med GARO bygger på långt förtroende, produkttrygghet och säkerhet samt våra gemensamma målsättningar att bygga ut och förstärka laddinfrastrukturen i Europa,” säger Arjan van der Eijk, COO, E.ON Drive Infrastructure.

GAROs produkter bygger på öppna gränssnitt vilket gör att produkterna enkelt kan appliceras i EDRIs och andras molnlösningar.

För mer information, vänligen kontakta: 

Patrik Andersson, CEO GARO Group: +46 (0)76 148 44 44 

Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility: +46 (0)70 698 09 05