2022-05-23

GARO förlänger samarbetet med Cramo

GARO har tillsammans med Cramo haft ett mångårigt samarbete. Under 2021 förlängdes avtalet vilket innebär att vi kommer fortsätta vårt gemensamma arbete under 2022.

GARO förlänger samarbetet med Cramo

Cramo är ett av Sveriges största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. De erbjuder produkter och lösningar som säkerställer eldriften på byggarbetsplatser, både i Sverige och i de övriga nordiska länderna, på ett hållbart, effektivt och säkert sätt. 

”Det finns en god tillväxt inom byggsektorn och det är glädjande att Cramo väljer att förlänga satsningen tillsammans med oss inom GARO Electrification. Vi på GARO har alltid haft ett stort fokus på produkter med hög produktkvalitet och energieffektivitet och vårt fleråriga samarbete ger oss möjlighet att tillsammans utveckla produkter för att möta framtidens behov”, säger Daniel Bentzer Sales Manager GARO Elflex.

Samarbetet omfattar leverans av modulcentraler, huvudcentraler och undercentraler samt tillbehör som exempelvis belysningsstyrning, våningscentraler och portabla motorvärmarcentraler. GAROs produkter är framtagna för att möta de krav på elsäkerhet som finns i de nordiska länderna, en aspekt som blir allt viktigare för byggarbetsplatser att efterleva för att skapa en hållbar arbetsplats.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Daniel Bentzer, Sales Manager GARO Elflex: +46 (0)72 537 26 10 
Cathrine Andersson, Marketing Manager: +46 (0)72 995 17 76