2022-02-11

Framgångsrika dagar för elbilsindustrin

De senaste dagarna har elbilsindustrin mötts av flera positiva nyheter. En ny batterifabrik i Göteborg, BIL Swedens elprisanalys och inte minst presentationen av regeringens nationella elektrifieringsstrategi.

Framgångsrika dagar för elbilsindustrin

”Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft”, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den nya elektrifieringsstrategin bygger på att utveckla Sveriges elsystem för att kunna möjliggöra den gröna nyindustrialisering som både näringsliv och offentlig sektor står inför. Att minska utsläppen av fossila bränslen och ersätta med el är en nödvändig process för att uppnå klimatmålen och det är tydligt att både inom transport och industri kommer elbehovet öka kraftfullt framöver.   

Strategin omfattar 67 åtgärder som ska genomföras mellan åren 2022-2024 och innefattar bland annat att Energimyndigheten och Trafikverket tillsammans ska ta fram ett nationellt handlingsprogram för effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur, något som vi på GARO länge har efterfrågat för att kunna tillgodose de behov som finns från el- och hybridbilsägare.

”Det är tydligt att elektrifieringen av personbilar utvecklas i snabb takt. Därmed är behovet av utbyggd laddinfrastruktur stort, vilket vi på GARO har identifierat sedan en lång tid tillbaka då vi lanserade vår första laddstolpe redan 2008. Efterfrågan av  enkla och säkra lösningar för människor där de lever och verkar ökar i takt med den ökade elbilsförsäljningen. Detta gäller både i hemmet, på arbetet och i publika miljöer och för det krävs det givetvis ett välfungerande och utbrett elsystem, därför anser vi på GARO att regeringens elektrifieringsstrategi absolut är ett steg i rätt riktning ”, säger Niklas Rönnäng, CEO GARO E-mobility.