2023-10-03

Ett livsviktigt 20 års jubileum

Nu är vi inne i oktober månad- den internationella bröstcancermånaden. GARO är företagsvän och är med och stöttar cancerforskningen.

Ett livsviktigt 20 års jubileum

I år fyller Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 20 år. GARO har sedan flera år tillbaka varit med och stöttat Rosa Bandet för att öka engagemanget för cancerforskningens arbete, vilket vi gör även i år.

Vi på GARO har en stark och positiv framtidstro som genomsyrar hela vår verksamhet. Med cirka 550 medarbetare runt om i olika delar av världen är ett av vårt viktigaste budskap att vi tillsammans är starka och att vi gemensamt kan göra skillnad. Varje år stöttar därför GARO Cancerfondens kampanj Rosa Bandet, för att tillsammans med andra organisationer, företag och privatpersoner hjälpa till och bidra till cancerforskningen för en ljusare framtid.

Under oktober månad finns det en mängd olika sätt att bidra till forskningen. Bli månadsgivare, starta en insamling eller köpa ett rosa band är bara några av många alternativ. Under kampanjperioden har såväl anställda medarbetare samt besökande kunder hos GARO möjligheten att bidra till insamlingen. 

Gemensamt kan vi göra skillnad, tillsammans mot cancer.