2022-09-30

Energieffektivisering i fokus på byggarbetsplatserna.

Elförsörjningen fortsätter att vara ett minst sagt hett ämne och prognosen inför vinterns kommande elpriser oroar såväl privatpersoner som företag. På GARO har effektiv energiförbrukning alltid varit en viktig parameter och drivkraft vid utvecklingen av nya produkter och lösningar.

Energieffektivisering i fokus på byggarbetsplatserna.

I takt med ökade elpriser och en större medvetenhet kring hållbar elektrifiering ställs också högre krav på energieffektiva produkter. Byggbranschen är en industri som i allra högsta grad blir påverkade av de höga elpriserna och söker efter lösningar som kan effektivisera energiförbrukningen. GARO arbetar därför alltid i tät dialog med såväl byggföretag, eventbolag och uthyrningsföretag för att kunna leverera både trygga produkter med lång livslängd som dessutom är kostnadseffektiva, både på kort och lång sikt.

” I dessa tider är det viktigt för oss på GARO att förmedla de många fördelar som flera av våra produkter har när det kommer till att energieffektivisera sitt byggprojekt. Många av våra lösningar är framtagna för att kunna erbjuda ett energisnålare alternativ till ett förmånligt pris”, säger Daniel Bentzer, Sales Manager GARO Elflex.

Ett exempel är GAROs sortiment inom byggbelysning. Arbetslampan GARO BALL är marknadens mest energieffektiva LED-arbetslampa och våra smarta tidur som tänder och släcker belysningen automatisk är en smart lösning för att effektivisera elförbrukningen maximalt.

Nu vid kallare årstider är dessutom GAROs värme- och torkfläktar en klimatsmart investering. På den digitala displayen kan nämligen låsfunktionen som finns tillgänglig på samtliga fläktar användas för att låsa fläkten vid en viss effekt och kan innebära att energiförbrukningen halveras med upp till 50 %.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Bentzer, Sales Manager: +46 370 51 17 02

Cathrine Andersson, Marketing Manager: +46 370 33 28 02