2021-05-12

GARO utökar samarbetet med Cramo

GARO Elflex AB, som är ett dotterbolag inom GARO-koncernen, har utökat samarbetet med Cramo Sverige AB. GARO Elflex är därmed en av Cramo´s prioriterade och noga utvalda samarbetspartners. Det nya samarbetet omfattar produkter inom tillfällig el till bland annat byggarbetsplatser, industrier och offentliga miljöer.

GARO utökar samarbetet med Cramo

Samarbetet omfattar leverans av modulcentraler, huvudcentraler, undercentraler och torkfläktar samt tillbehör som exempelvis belysningsstyrning, våningscentraler och portabla motorvärmarcentraler. ”Det handlar om att säkerställa eldriften till byggarbetsplatser, och i takt med att allt fler produkter ska drivas på el istället för bensin och diesel, så ökar behovet av el kraftigt. Därför behöver man ett större antal centraler på ett bygge idag än man behövde för exempelvis 10 år sedan”, säger Magnus Scott som är CEO på GARO Elflex AB.

Mångårigt samarbete
Cramo är ett av Sveriges största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. En stark tillväxt inom byggsektorn driver samtidigt tillväxttakten hos Cramo som nu genomför investeringar för att utöka sin maskinpark och sitt erbjudande av kompletterande produkter för att möta den ökade efterfrågan från marknaden. Samarbetet med GARO har löpt på under nästan ett decennium.

”Vi har under många år haft ett produktivt och framgångsrikt samarbete med GARO – det fortsätter vi med. Cramo satsar stort på att leverera nya produkter och nya lösningar till marknaden, där hållbarhet, kvalitet och tillgänglighet sätts i främsta rummet. Samarbetet med GARO är en viktig del i det”, säger Leif Bergström, Head Of Fleet Cramo Sverige.

”Genom åren har vi utvecklat produkter i nära samarbete med Cramo, alltid med hög produktkvalitet och med fokus på energieffektivitet. Givetvis är våra produkter inte enbart anpassade för den svenska marknaden utan även för våra nordiska grannländer och Baltikum, marknader som även är prioriterade hos Cramo. Det skapar stora fördelar och adderar ett extra värde till vårt samarbete”, säger Magnus Scott.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Scott, CEO GARO Elflex: +46 (0) 370 511 701
Cathrine Andersson, Market manager: +46 (0)72 995 17 76