Motorvärmare

Motorvärmare

Spara miljön och njut av värmen i bilen

GAROs motorvärmarinsats ser till att din bil får en så miljövänlig start som möjligt och snabbt blir skönt uppvärmd även när det är som kallast utomhus. Insatsen kan känna av utetemperaturen och anpassar motorvärmarens starttid i precis rätt tid tills du ska iväg. Den uppvärmda motorn gör att bilen startar mycket mer bränslesnålt, släpper ut mindre farliga avgaser och att du snabbt får en behaglig värme i kupén.

Varför behövs en motorvärmare?

En bil med förbränningsmotor som får en varmstart minskar sin bränsleförbrukning med upp till en deciliter jämfört med en kallstart. Dessutom behöver katalysatorn nå en viss arbetstemperatur innan den kan sätta igång sin avgasrening, vilket innebär att avgaserna inte renas alls förrän motorn är varm. Med en motorvärmare får du en positiv effekt vid en utomhustemperaturer upp till +10°C, men ju kallare det är desto större betydelse har den. Detta gäller både för bensindrivna och dieseldrivna bilar. 

Dina koldioxidutsläpp minskar
En stor fördel med att ha motorvärmare, är att när motorn är varm går uppvärmningen av kupén mycket fortare. För övrigt är det miljön som är den klart största vinnaren, vilket kan kännas skönt för dig som kör med förbränningsmotor. Motorvärmaren minskar föroreningar i avgaserna, speciellt märkbar är minskningen av koldioxid  och cancerframkallande ämnen. Och eftersom en stor andel av all körning startar i en kall bil, och ofta i närheten av där du bor, påverkar utsläppen dig själv och din närmiljö i hög grad.

Fast, förinställd eller appstyrd inställning

Våra motorvärmarinsatser finns både med en enkel inställning för fast tillslag på 3 timmar, och som en mer avancerad insats där elektroniken startar enligt förinställd avresetid och utetemperatur. Eluttaget av typ MELN är perfekt för en bil hemma i carporten och finns med eller utan WiFi-funktion. Systemet hanteras enkelt och effektivt via en app i mobilen på ett sätt som minimerar elförbrukningen.

Använd motorvärmaren på rätt sätt

Använd motorvärmaren på rätt sätt

Själva motorvärmeelementet brukar monteras på motorblocket, som är förberett för detta. Det går utmärkt att eftermontera men jobbet bör utföras av en fackman. När du sedan ska koppla in din motorvärmare till elnätet behöver du fundera över att inte förbruka mer ström än nödvändigt. Då kan det snabbt bli en förlustaffär. Det är alltid utomhustemperaturen som styr hur länge den behöver vara påslagen innan du ska köra iväg. Ett enkelt och effektivt sätt att försäkra dig om att tiden blir rätt anpassad är att skaffa en motorvärmarinsats som kan känna av utomhustemperaturen och slå på strömmen i precis lagom tid. 

Intresserad av motorvärmare hemma?

Hitta din närmaste elinstallatör här.