GARO Connect

GARO Connect

När du vill ha full kontroll över alla laddningar

I takt med det växande behovet av fordonsladdning i flerbostadshus bör du ställa höga krav på de produkter och tjänster du väljer att installera till din bostadsrättsförening. För att få en smart, säker och hållbar lösning inför framtiden ska du satsa på en laddbox som klarar att mäta individuell energiförbrukning från olika användare. Först då kommer du kunna ta rättvist betalt genom ett specificerat påslag på hyran eller avdrag på lönen.

Med en eller flera GARO Entity laddbox uppkopplade mot GARO Connect får du en samlad mätinsamlingstjänst till din BRF som går att bryta ner till varje användare, laddare och period. 

Easy to use, handle and install

Easy to use, handle and install

GARO Connect är en gemensam app för både dig som fastighetsägare, de boende och elinstallatören. I och med laddboxens inbyggda energimätare gör GARO Connect det möjligt att visa varje användares exakta laddhistorik. Detta gör det enkelt att rättvist ta betalt för de boendes laddning. Innehållande 17 olika språk med smarta funktioner som gör laddningen enkel för både dig som ägare och användare är GARO Connect det perfekta hjälpmedlet för en framtidssäkrad och smart bostadsrättsförening.

GARO Connect

Tjänsten ger dig överskådlig laddövervakning, RFID-hantering, information om energiförbrukning, användar- och periodstatistik, rapporter och betalningsunderlag för GARO Entity.

Enkelt och överskådligt

Enkelt och överskådligt

För dig som ska möta den stora efterfrågan på laddboxar i flerbostadshus känns det angeläget att satsa på ett system som gör att det går att ta betalt för laddförbrukningen på ett rättvist fördelat sätt och endast av dem som laddar sin elbil. Detta är rimligtvis inte en kostnad som ska slås ut på alla i huset.

GARO Connect mäter varje enskild användares energiförbrukning från en eller flera laddboxar inom området. Varje månad sammanställs sedan en specifikation av laddförbrukningen inför enskild betalning eller debitering till olika konton. Vid laddning i flerbostadshus kan sedan förbrukningen läggas till på hyran.