Elsäker camping med elbilsladdning

Elsäker camping med elbilsladdning

Castra med både eluttag och laddstation.

Det ökande antalet gäster med laddbara bilar gör att du som camping- eller ställplatsägare behöver erbjuda tillgång till säker elbilsladdning. Annars finns risken att de vanliga uttagen inne i husvagnarna används för laddning, vilket innebär en stor brandfara. Med trygga ladduttag integrerade i samma stolpe som eluttagen har GARO skapat en lösning där du kan förena säkerhet, omtanke om miljön och framtida lönsamhet.

Castra är marknadens första kombination av eluttag och elbilsladdare i en och samma säkra installation. Varje stolpe är anpassad för två campingsällskap med två eluttag och två ladduttag, Typ 2. För att öka bekvämligheten ytterligare går det även att ansluta dricksvatten till stolpen. Castra är en perfekt lösning för dig som vill välkomna miljövänliga fordon på ett säkert och hållbart sätt.

Säker laddning av eldrivna fordon

Säker laddning av eldrivna fordon

Castra är utrustad med Typ2 uttag som är ett standarduttag för laddning av de allra flesta eldrivna fordon på marknaden. En RFID-läsare gör att det endast går att starta laddningen med en behörig RFID-bricka. Med separat lastbalansering för varje campingsällskap anpassas laddningen efter hur mycket övrig ström som samtidigt förbrukas, så att den totala elförbrukningen inte överbelastar säkringen för varje plats. För att inte laddningen inte ska kunna störa övrig elektronik i campinganläggningen finns även ett integrerat DC-skydd.

Full kontroll på elförbrukningen

Full kontroll på elförbrukningen

På varje sida sitter en debiteringsgodkänd energimätare som tydligt visar varje gästs totala förbrukning. Uttagen fungerar bara när en stickpropp är ansluten. Energimätare och personskyddsbrytare, som gör att elen slår ifrån vid minsta fel, sitter skyddade under en IP67-säker lucka som även går att utrusta med ett låsbleck. Då kan gästen själv styra vem som kommer åt eltillgången och även hindra obehöriga att stänga av strömmen. Detta är något om uppskattas vid säsongscamping, då platsen lämnas obevakad mellan varven.

Vattenutkastare direkt på stolpen

Nedre delen av Castra-stolpen består av ett serviceutrymme som anpassats för att på ett säkert sätt kunna koppla på upp till fyra vattenutkastare. Vattenutkastare är ett uppskattat tillbehör som höjer servicenivån på ett smart och tillgängligt sätt.

 Användarvänlig installation

Användarvänlig installation

Castra-stolpen monteras enkelt på en befintlig 60 mm rörstolpe. Då sparar du in på grävningen och kan använda tidigare eldragningar. På nya platser går det även att installera Castra med ett nedgrävt markfundament. Stolpen går enkelt dubbelmontera, med ryggarn mot varandra, så att en och samma punkt kan förse fyra campingsällskap med både ström och fordonsladdning. Som alltid, har GARO sett till att Castra är enkel, hållbar och smart för både installatören och camping- eller ställplatsen. Campingstolpen är uppkopplingsbar så att framtida teknik, funktioner och tjänster kommer gå att implementera på ett enkelt sätt.