Anna Gyibgyac

Anna Gyibgyac studerar Civilekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad och tar examen 2024. Under den andra terminen på det tredje året genomförde hon sin praktik på GARO.

Berätta om din utbildning
Civilekonomprogrammet sträcker sig över fyra år. De första två åren omfattar grundläggande företagsekonomi och de sista två åren valde jag inriktning Internationell marknadsföring. Programmet är mångsidigt och inkluderar kurser inom ledarskap, redovisning och marknadsföring. Anna betonar variationen både i ämnesområden och bland handledare, som har inkluderat såväl erfarna entreprenörer från arbetslivet och professorer.

Vad är det inom området marknad-och kommunikation som lockar dig?
Arbetet inom marknad- och kommunikation lockar mig mycket på grund av den kreativa bredd det innebär. Det finns ingen fastställd mall och det finns otaliga vägar att utforska för att uppnå önskade resultat. Jag tycker också det är intressant att hantera alla olika perspektiv, som exempelvis olika köpbeteenden, marknadsperspektiv och företagsperspektiv.

Varför sökte du din praktik på GARO?
Eftersom jag är uppvuxen i Gnosjö som är känt för sitt företagande och driv, föreslog min handledare att jag närmare skulle undersöka företag i min hemtrakt. Efter att ha hört positiva omdömen från bekanta som arbetar på GARO kändes det som en intressant och utvecklande praktikplats.

Vad fick du göra på GARO?
Min praktik innefattade två olika inriktningar. Dels deltog jag i det dagliga operativa arbetet, vilket inkluderade varierande uppgifter inom digital och traditionell marknadsföring, fotografering och filminspelningar. Jag hade även möjligheten att skriva en nyhetsartikel, publicera Instagraminlägg och vara ett extra öga och öra när det behövdes. Den andra delen av min praktik involverade ett eget projekt, där jag genomförde en konkurrensanalys och utarbetade en gemensam kommunikationsplan för GAROs dotterbolag, vilket är viktigt för att säkerställa ett enhetligt bildmanér och tonalitet.

Vad var det roligaste du fick göra under praktiken?
Det bästa var att få vara med genom hela processen i ett projekt. Att skriva och designa en ny folder och sedan se den tryckas på tryckeriet var både roligt och intressant. Ett annat tydligt exempel på när jag fick vara involverad i både planering, genomförande och uppföljning var vid planering av mässor och när jag sedan fick se resultatet på plats.

Blev praktiken som du förväntade dig?
Min praktik på GARO överträffade mina förhoppningar. Jag hade inte förväntat mig att vara så delaktig i projekten, och jag är glad att jag fick chansen att möta engagerade människor och se hur arbetet såg ut på olika avdelningar. Det var också extra spännande att få insyn i arbetet på ett börsnoterat bolag.

IMG_8054 sv.jpg