Kompaktuttag

GAROs motorvärmaruttag finns i tre olika utföranden; med eller utan personskyddsbrytare och med wifi styrning. Med varianten utan personskyddsbrytare är den inställda avresetiden dygnsrepeterande tills dess att ny avresetid ställs in medan man på wifi varianten kan ställa in avresetider eller tillslagsperioder enligt önskemål. Motorvärmaren utan personskyddsbrytare skall dessutom alltid föregås av jordfelsbrytare och vid installationer av flera parallella motorvärmare, exempelvis i carportar skall varianten med personskydd användas.