Koster

Kosterstolpen innehåller flera olika kombinationer. Välj mellan en ren belysningsstolpe eller anpassa hur många uttag du vill att din stolpe ska innehålla. Alla uttag är försedda med en låsfunktion för att förhindra obehörig åtkomst. Dessutom går Koster att ansluta till vårt eget webbaserade system G-Ctrl som innebär att du kan kontrollera åtkomsten till alla uttag och mäta varje individuell förbrukning för exakt debitering. Enkelt och smidigt både för dig och dina gäster.