GARO Entity Compact

GARO Entity Compact är uppbyggd av tre delar: Installationskonsol, laddenhet och front och levereras alltid med fast kabel. Laddboxen innehåller alla inbyggda skydd och uppfyller samtliga el-och säkerhetsstandarder. GARO Entity Compact har naturligtvis inbyggd energimätare och jordfelsdetektering för trygg laddning dygnet runt. Laddboxen har ett öppet gränssnitt (API), och kan installeras och styras med appen GARO Connect.