Energimätare 3-fas trafomätare

GAROs energimätare för 3-fassystem är kompakta mätare där strömtransformatorer används. Mätarna är debiteringsgodkänd enligt MID (MI003) och är anpassade för DIN-montage för enkel installation i din elcentral. Mätarna har antingen Pulsutgång, Modbusutgång eller Mbusutgång för återgivning av energiförbrukning.