2023-04-21

Skattefritt att ladda på arbetsplatsen

Förmånsbeskattningen av anställda som laddar sin elbil på arbetsplatsen slopas och skattelättnad införs sommaren 2023. Skattelättnaden förväntas minska kostnader och administrativt arbete samt leda till en grön omställning.

Skattefritt att ladda på arbetsplatsen

Regeringen har enats om ett skattelättnadsförslag och skickat vidare det till riksdagen för röstning. Förslaget förväntas få majoritet. Detta innebär att från den 1 juli 2023 införs en skattelättnad för anställda som laddar sin elbil eller elfordon som lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel på arbetsplatsen. Skattelättnaden är tänkt att gälla för tre år framåt. En glädjande nyhet för anställda och arbetsgivare. 

I nuläget förmånsbeskattas medarbetare när de laddar sin privata elbil, laddhybrid eller förmånsbil på arbetsplatsen. Beskattningen sker utifrån elens marknadsvärde. Detta blir därefter underlag för arbetsgivaravgifter. Det nya förslaget förväntas leda till minskade skattekostnader för medarbetare. För arbetsgivaren leder det till mindre administrativt arbete och minskade kostnader för arbetsgivaravgifter. 

Förslaget kommer gälla för alla företag oavsett storlek och bransch. Det ställs dock krav på att laddningen sker vid en laddningspunkt som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. 

Skattelättnaden införs för att uppmuntra fler att ställa om till klimatsmarta transportmedel. Det har varit och är avgörande för personers fordonköp huruvida det erbjuds laddningsmöjligheter på arbetsplatsen. 

Med detta skatteförslag förväntas fler arbetsplatser installera fler laddningsmöjligheter då skattelättnaden leder till en okomplicerad laddningsadministration för arbetsgivare. 

Försäljningen av el- och laddhybrider förväntas öka i och med att det blir mer möjligt och kostnadseffektivt att köra elbil till och från jobbet, och detta leder till en ökad efterfrågan av laddningsmöjligheter på arbetsplatser. 

”Detta är ett förslag som GARO ställer sig bakom. Fler köp av klimatsmarta fordonköp kommer bli av, samt att fler företag kommer ha möjlighet att bli en del av den gröna omställningen till ett elektrifierat och fossilfritt samhälle. Bli ett av företagen som ligger i framkant.”, säger Magnus Hellström, Sales Director.  

Läs mer om laddstolpar för företag.