2023-09-14

Regeringen föreslår klimatpremie för tunga och lätta elfordon

Klimatpremie och stärkt satsning på Klimatklivet.

Regeringen föreslår klimatpremie för tunga och lätta elfordon

Sveriges regering presenterade i föregående vecka flera initiativ för att påskynda övergången till grönare transportalternativ. Som en del i sitt klimatsatsningsprogram framfördes bland annat förslag om en ny klimatpremie för både tunga och lätta elfordon.

Målet med den nya klimatpremien är att ge incitament för fler svenska medborgare och företag att välja elfordon som ett miljövänligare alternativ till bensin- eller dieselfordon. Dessutom stärks satsningen på Klimatklivet med ytterligare över 4 miljarder kronor fram till 2026 för att uppmuntra användningen av elfordon och öka utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige.

För GARO är detta ett glädjande förslag mot en eldriven, energieffektiv och mer hållbar fordonsflotta. För att skynda på processen mot klimatneutrala transporter krävs en omställning inom transportsektorn som i och med detta förslag nu har en möjlighet att spela en avgörande roll i övergången mot en grönare fordonsflotta och minskade utsläpp.