2024-04-19

Nytt regelverk mot en mer hållbar fordonsflotta trädde i kraft den 13 april

Sommaren 2023 tog EU ett stort steg mot en grönare och mer hållbar framtid när det Europeiska rådet antog regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Överenskommelsen markerar en viktig milstolpe i strävan mot att omvandla transportsektorn och öka utbyggnaden av laddinfrastrukturen i hela Europa.

Nytt regelverk mot en mer hållbar fordonsflotta trädde i kraft den 13 april

AFIR är en central del i EU:s förordningar och fastställer tydliga riktlinjer för samtliga medlemsländer. Regelverket innehåller obligatoriska, nationella minimimål för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen och uppmanar alla EU-länder att presentera detaljerade planer om hur de ska uppnå dessa mål. Detta är några av de mest framträdande delarna i direktiven:

  • Laddstationer för bilar måste finnas minst var 60:e kilometer på det transeuropeiska transportnätets stomnät.
  • Laddstationer för lastbilar måste finnas minst var 120:e kilometer på samma nätverk.
  • Kunder måste ha enkel och tydlig tillgång till priser för laddning.

En central del av överenskommelsen om AFIR är att säkerställa att antalet laddstationer utvecklas och utökas för både personbilar och lastbilar till år 2030. Dessutom sätter överenskommelsen krav på operatörerna av laddstolparna. Det ska vara enkelt för kunder att betala och prisinformationen måste vara tydlig och transparent så att kunder enkelt kan jämföra priser och veta vad de betalar för.

Avtalet kommer förhoppningsvis att göra det enklare för europeiska el- och hybridbilsägare att hitta laddstationer och på så sätt även minska räckviddsångesten. Med fler laddstolpar längs de viktigaste och mest trafikerade europeiska vägarna kommer resor med fossilfria bränslen att bli smidigare och mer tillgängliga för alla. Med AFIR tar EU därmed ett stort steg mot att skapa en mer hållbar och tillgänglig infrastruktur som stödjer omställningen av transportsektorn och främjar en grönare framtid.