2023-03-15

Ny milstolpe inom elbilsflottan i Norge

Under slutet av februari passerade Norge ytterligare en milstolpe i den gröna omställningen genom att nå över 600 000 elbilar inom personbilsflottan. Jämförelsetalet i Sverige ligger just nu på cirka 210 000, en förhållandevis stor skillnad mellan två länder som annars har så mycket gemensamt.

Ny milstolpe inom elbilsflottan i Norge

Norge har varit en pionjär när det gäller elbilar och har länge varit ledande när det gäller andelen elbilar i fordonsflottan. Hur kommer det sig att Norge ligger så långt före och vad finns det för skillnader mellan Sverige och Norges tillvägagångssätt för att främja elektrifieringen inom fordonsflottan? 

Norges elbilsframgångar beror troligen på en rad olika faktorer. Generösa skattelättnader och incitament för att köpa elbilar, en omfattande utbyggnad av laddningsinfrastrukturen, subventioner och en stark politisk vilja att minska utsläppen från fordonssektorn har gjort det fördelaktigt för norska bilägare att välja elbilar. 

I Sverige har det inte funnits lika omfattande insatser för att främja elbilsinvesteringar som i Norge, även om regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att stimulera efterfrågan på elbilar genom exempelvis skatteavdragen Grön Teknik och Klimatklivet. Trots det så har incitamenten inte haft samma effekt som i Norge. Skillnaden på andelen publika laddstationer skiljer sig också markant mellan länderna. 

Betydelsen av utbyggd laddinfrastruktur är ett ämne som GARO länge diskuterat och lyft fram i olika forum tillsammans med olika aktörer. Dels på grund av att det är en förutsättning för att övergången till en elektrifierad fordonsflotta ska gå snabbare och inte minst på grund av att Norge inte ska få ha ledningen allt för länge till.  

Statistik hämtad från European Commission och norska elbilsföreningen.