2024-03-27

Klimatpremie för lätta och tunga elfordon

Från och med den 13 februari 2024 finns ett nytt stöd tillgängligt för lätta ellastbilar. Det har även gjorts en särskild satsning där mindre företag nu kan få ett ökat stöd vid köp av utsläppsfria tunga lastbilar. Syftet med stöden är att påskynda elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatpremie för lätta och tunga elfordon

Regeringen har infört ett nytt stöd för lätta ellastbilar. Klimatpremien kan sökas av företag, kommuner och regioner som planerar att köpa in nya lätta eldrivna lastbilar. Beslutet innebär att man kan få upp till 50 000 kronor i stöd per fordon. Stödet är dock tillfälligt och beloppet kommer att trappas ner successivt för att sedan fasas ut helt i slutet av år 2025.

I samband med detta gjordes även en ändring som innebär att stödet differentieras för utsläppsfria tunga lastbilar. Detta innebär att fordonsgaslastbilar även fortsättningsvis kommer att kunna ta del av klimatpremien. Förutom differentierade stödnivåer kommer utsläppsfria tunga lastbilar nu även att få ett höjt takbelopp, till högst 25 procent av inköpspriset. 

”Att regeringen nu har infört ett stöd för lätta eldrivna lastbilar och att tunga utsläppsfria lastbilar får ett utökat stöd är något vi på GARO ser som en stor möjlighet för laddinfrastrukturen i Sverige att utökas. Stöden innebär att fler kan ersätta sina fossildrivna lastbilar med eldrivna fordon och med denna klimatpremie banar vi vägen mot en eldriven och mer hållbar fordonsflotta”, säger Jonas Persson, Sales Director International Business, GARO E-mobility.

 

Läs mer och ansök om stöden på Energimyndighetens hemsida.

Klimatpremie (energimyndigheten.se)