2020-02-19
E-mobility

Global aktör i fordonsindustrin väljer GARO för europeisk laddinfrastruktur

GARO AB har tecknat ett ramavtal med en global aktör i fordonsindustrin avseende leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden.

Global aktör i fordonsindustrin väljer GARO för europeisk laddinfrastruktur

GARO AB har tecknat ett ramavtal med en global aktör i fordonsindustrin avseende leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden. Avtalet är icke-exklusivt och har inga garanterade volymer, men är av stor strategisk betydelse för GARO då det kompletterar redan existerande försäljningskanaler i Europa. De produkter som kan levereras inom ramavtalet är både laddboxar för icke-publik laddning och laddstationer för publik användning, där installation kan ske både hos slutbrukare och på kundens egna anläggningar.

”GARO är en av de ledande tillverkarna av laddinfrastruktur och genom detta ramavtal visar vi att vi har kapacitet att ta hem de riktigt stora upphandlingarna på europeisk nivå. Ett tätt samarbete med fordonsindustrin är strategiskt viktigt för oss, både som försäljningskanal och för framtida produktutveckling”, säger Patrik Andersson, VD och koncernchef för GARO.

Den kompletta laddboxen GLB är inspirerad av nordisk design och utvecklad för säker och effektiv fordonsladdning i villor, på arbetsplatser och vid flerbostadshus. Laddstationen LS4 passar i publik miljö och erbjuder parallell laddning av två fordon. Laddstationen erbjuder möjlighet att ansluta mot de molntjänster och betallösningar som finns på marknaden idag

De första leveranserna inom ramen för avtalet förväntas ske under första halvan av 2020.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44

Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 15.15