2023-08-30

GAROs publika laddstationer - nu Eichrecht godkända för tyska marknaden

GAROs laddstationer LS4 och Twin+ är godkända enligt Eichrecht standard och tillgängliga för försäljning på den tyska marknaden för publik laddning.

GAROs publika laddstationer - nu Eichrecht godkända för tyska marknaden

Som ett naturligt steg för GAROs fortsatta tillväxt inom elbilsladdning påbörjades under första kvartalet 2023 en marknadsetablering i Tyskland. En marknad som GARO tidigare nått via exportförsäljning. Tyskland är det land i Europa med flest antal elbilar, över 1 miljon, vilket således kräver en kraftigt ökad utbyggningstakt av laddstationer för att tillgodose behovet av publik elbilsladdning.

Den tyska marknaden kräver att laddstationer uppfyller krav enligt regelverket Eichrecht, vilket innebär en möjlighet att ta betalt för energiförbrukningen vid publik laddning. Krav enligt regelverket Eichrecht innefattar bland annat att laddstationerna ska innehålla synliga energimätare för att användaren ska kunna läsa av den exakta energiåtgången, samt att varje laddpunkt är “Eichrecht-kalibrerad”.

GARO kan nu stolt meddela att de båda produkterna LS4 och Twin+ kompletterats med nya modeller som klarar tekniska krav, dokumentation samt testgodkännande från extern part, vilket krävs för att kunna användas för offentlig laddning med betallösning på den tyska marknaden.

”Bolagsetableringen i Tyskland och Eichrecht godkända produkter för den tyska marknaden är i linje med GAROs strategi för etablering på nya marknader och öppnar upp för vidare tillväxtmöjligheter för affärsområdet GARO E-mobility. Vi ser stor potential på den tyska marknaden som nu får tillgång till två produkter som länge funnits i Skandinavien, uppfyller kraven samt är ett tryggt alternativ för tyska el-och hybridbilsägare”, säger Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta: 
Patrik Andersson, CEO GARO Group: +46 (0)76 148 44 44 
Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility: +46 (0)70 698 09 05