2024-04-10

GAROs årsredovisning för 2023

GAROs årsredovisning för 2023 är nu tillgänglig på koncernens webbsida.

GAROs årsredovisning för 2023

GARO AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbsida www.garogroup.se.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december, 2023.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2024 kl. 09.00 CEST.