2023-11-24

GARO avyttrar industrifastighet i Polen för 45 MSEK, innebärande en reavinst på 17 MSEK

GARO fullföljer därmed sista steget i den strategiska planen att skapa en modern och effektiv volymproduktion i Polen av vårt nya produktprogram för destinationsladdning – GARO Entity.

GARO avyttrar industrifastighet i Polen för 45 MSEK, innebärande en reavinst på 17 MSEK

GARO Entity – framtidsäkrad plattform för destinationsladdning 
Under början av oktober leveransstartades GARO Entity Compact, elbilsladdaren avsedd främst för hemma-laddning. Tillsammans med GARO Entity Pro erbjuder därmed GARO en total produktbredd inom destinations-laddning. GARO Entity är framtidsäkrad mot nya tekniker samt har öppna API:er för olika typer av integrationer och operatörslösningar. GARO Entity är unik på marknaden genom att vara tredjepartcertifierad och uppfylla internationell laddstandard.

”Att GARO nu kan tillgodose marknadens ökade behov av smart destinationsladdning och vara en aktör som leder utvecklingen framåt skapar möjligheter för både bolaget och den gröna omställningen. Den utfasning av fossilbilar som pågår och den utveckling som krävs framåt, där det from 2035 i Europa enbart får säljas bilar som är fossilfria, gör att det kommer ställas högre krav på produktsäkerhet, vilken GARO redan idag klarar av,” säger Niklas Rönnäng, Business Area Manager GARO E-mobility.

En av Europas största och modernaste produktionsanläggningar för destinationsladdare
Den nya produktions- och logistikanläggningen i Polen på 15 300 kvm stod klar före sommaren och flytten av verksamheten genomfördes under juli månad enligt plan. Den nya anläggningen är en av de största produktionsenheterna i Europa för tillverkning av laddboxar. Den nya anläggningen är därmed dimensionerad för en kraftig förväntad tillväxt inom GARO E-mobilty och innebär samtidigt en utökad kapacitet för befintliga och nya produkter inom GARO Electrification.

”GARO har alltid haft en tydlig ambition om långsiktigt ansvarstagande. Investeringar och kontinuerlig utveckling inom teknik, miljö och säkerhet har över tid skapat konkurrenskraftiga verksamheter i både Sverige och Polen. Den nya produktions- och logistikanläggningen är ett viktigt steg i vår långsiktiga satsning och med tillverkning i Europa står vi fast i vår inriktning i att vara ett hållbart företag som följer europeiska lagar och standarder,” säger Patrik Andersson, CEO GARO Group.

Avyttring av den gamla produktions- och logistikanläggningen i Polen
GARO har idag avyttrat den gamla produktions- och logistikanläggning i Szczecin i Polen till Eurographic Group för ett försäljningspris 17,8 MPLN på motsvarande cirka 45 MSEK. Försäljningen innebär en reavinst på cirka  
17 MSEK, vilken kommer redovisas i det fjärde kvartalet 2023.

För mer information, vänligen kontakta: 
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44 
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50