2022-11-11

Delårsrapport juli-september 2022

GARO presenterar delårsrapporten för juli- september.

Delårsrapport juli-september 2022

GARO lanserar nytt produktprogram för destinationsladdning

JULI - SEPTEMBER 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 317,0 MSEK (293,9).
• Nettoomsättningen ökade med 8 procent (19).
• Rörelseresultatet uppgick till 37,4 MSEK (48,5).
• Rörelsemarginalen uppgick till 11,8 procent (16,5).
• Resultat efter skatt uppgick till 26,6 MSEK (39,4).
• Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (0,79).

JANUARI - SEPTEMBER 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 1 048,7 MSEK (925,7).
• Nettoomsättningen ökade med 13 procent (26).
• Rörelseresultatet uppgick till 143,8 MSEK (149,5).
• Rörelsemarginalen uppgick till 13,7 procent (16,2).
• Resultat efter skatt uppgick till 113,6 MSEK (120,3).
• Resultat per aktie uppgick till 2,27 SEK (2,41).

HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
• GARO lanserar på London EV Show och på eCar Expo i Göteborg under vecka 48 en ny plattform för destinationsladdning som erbjuder produkter och tjänster för villa, bostadsrätter, kommersiella fastigheter och publik miljö.
• Den nya plattformen innebär att GARO flyttar fram positionerna avseende tillgång till elektronik samt storskalig produktion i och med investering i ny produktions- och logistikanläggning i Polen.
• Begränsad tillgång på elektronikkomponenter har påverkat produktionstakten negativt inom GARO E-mobility även under tredje kvartalet, vilket resulterat i en fortsatt mycket hög orderbok.

Läs hela delårsrapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50