2023-08-15

Delårsrapport januari - juni 2023

GARO presenterar delårsrapporten för januari - juni 2023.

Delårsrapport januari - juni 2023

Stark tillväxt inom GARO E-mobility medan GARO Electrification mattas av.

APRIL - JUNI 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 386,0 MSEK (350,2).
• Nettoomsättningen ökade med 10 procent (3).
• Rörelseresultatet uppgick till 18,2 MSEK (39,6).
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 procent (11,3).
• Resultat efter skatt uppgick till 20,1 MSEK (33,3).
• Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (0,67).

JANUARI - JUNI 2023
• Nettoomsättningen uppgick till 756,3 MSEK (731,8).
• Nettoomsättningen ökade med 3 procent (16).
• Rörelseresultatet uppgick till 45,9 MSEK (106,4).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (14,5).
• Resultat efter skatt uppgick till 40,6 MSEK (87,1).
• Resultat per aktie uppgick till 0,81 SEK (1,74).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
• Ramavtal tecknat med E.ON Drive Infrastructure avseende produkter och lösningar för publik laddning i Europa.
• GARO Entity Pro har genomgått godkänd tredjepartcertifiering (Tüv Syd, Tyskland) enligt internationell laddstandard. Certifieringen visar att GARO tillhandahåller marknaden en säker och trygg laddbox.
• Ny produktions- och logistikanläggning i Polen har färdigställts enligt plan och tagits i bruk under juli månad.
• Merparten av den polska produktionen är utflyttad ifrån befintlig anläggning. GARO har inlett process för avyttring av befintlig anläggning.

Läs hela delårsrapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50