Elsäkerhet i äldre villor

Elsäkerhet i äldre villor

Enkla lösningar för ett tryggt och säkert hem

Sedan år 2000 finns det krav på att jordfelsbrytare måste installeras i alla nyproducerade bostäder. Bor du däremot i en äldre bostad där elanläggningen installerades för länge sedan finns risken att din elcentral varken består av en jordfelsbrytare eller en ljusbågsdetektor. Det kan innebära stora risker för säkerheten och tryggheten i ditt hem men kan snabbt och enkelt förebyggas med hjälp av din elektriker.